Kritika lásce

Zapomeň na ni

Ona není pro tebe

Neumři pro ni

Odejdi do nebe

Zapomeň na ni

Ona tě usmrtí

Nedýchej pro ni

Zadusíš se tou havětí

Zapomeň na ni

Ona to neopětuje

Nezoufej pro ni

Ona tě nelituje

Zapomeň na ni

Ona je vznešený hřích

Neplakej pro ni

Tvůj pláč a její smích

Zapomeň na ni

Ona je vzdálená

Nemysli na ni

Špatně se zapomíná

Zapomeň na ni

Na onu urozenou

Odejdu pro ni

Stejně nebude mou