Řádky Tobě

Na mne se nehněvej

Tam, kde mladosti srdce plane

Kde příběh Tvůj ztrácí děj

A kde každý druhý na Tebe opomene

Mé řádky Tobě píseň pějí

Odpusť, že nesvedu víc

Však věs, že při každém opomnění

Studem rudne má líc

Často utíkám od lidí

Utíkám se schovat

Ale tak ať všichni vědí

Že Tebe chci opěvovat

Tak už nehněvej se

Že tělo Tvé občas pokřivím

Každý člověk zmýlí se

A já to přec hned napravím

Ty největší z Čechů, slyš

Slyš, co nyní Ti pravím

Přec malý, jak kostelní myš

Avšak já Tě proslavím

Sílu já chci dát Tobě

Ať si zase vzpomenou

A neobrací se v hrobě

Zeyer, Čapek s Boženou