Smrťák

Nad zemí slunce zapadá

Jarní květ v zimě uvadá

Tichý šum

S podzimní oblohou

V láhvi rum

Lidé, co už dál nemohou

Nebožtíci v tichu kvílí

Vítr za okny rychle sílí

Lidí dav

Ztratil se z dohledu

Štosy hlav

Na řece, u ledu

Kdo ty nebožtíky sťal

Jakoby se ten vítr ptal

...

Nad zemí slunce zapadá

Noční půda k smrti upadá

Tichý šum

Neslyšné hlasité kvílení

Starý dům

A veliké lidu trápení

Ten, co ty nebožtíky sťal

Naší zemi nový král