Svět snů

V noci zdál se mi sen

Víš, co se v něm dělo?

Než s ránem přišel den

Vysvlékl jsem tvé tělo

Nesmí se to, ale já tě líbal

Na nebi plul měsíc jasný

O tomhle já vždy tajně sníval

Však tvůj pohled byl prázdný

Po tvářích stékaly mi slzy

Proč ses na mne tak tvářil?

Doufám, snad probudím se brzy

Aby ti úsměv na rtech zářil

Odraz jaká bude realita

Nejspíš asi to byl

Svět snů je jako paleta

I hezčí verse nadrobil

V noci zdál se mi sen

Víš, co se v něm dělo?

Než s ránem přišel den

Vysvlékl jsem tvé tělo

V náručí krmil tě jahodami

Slzo počkej, ještě stůj

Najednou jako drahokamy

Rozzářil se úsměv tvůj

Pak nesl jsem tě do postele

Sen tentokrát krásný to byl

Tvářil ses tak roztomile

Tak jsem tě prostě políbil

Oči si pomalu zavřel

Čekal jsem slz konev

Však když si je zas otevřel

Byl v nich vidět úsměv

V noci zdál se mi sen

Víš, co se v něm dělo?

Než s ránem přišel den

Všechno se mi vyplnilo

Ráno jsem vylezl z peřin

Překvapivě s velkou radostí

S nadějí, že během let či vteřin

Ten sen stane se skutečností

A tak říkám, jak mi chybíš

Teď již unavený jako kotě

Jako já vím, že to víš

Ale přesto... MILUJI TĚ